webbutbildningar för chefer & admin-personal

Alkohol & Droger - Identifiera och agera

utbildare: magnus johansson & emma gustavsson

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till chefer som vill lära sig att förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatsen. Utbildningen behandlar värderingar och attityder, förklarar begrepp, bakomliggande orsaker och förändringar som sker i hjärnan samt hur utvecklingen av sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det medför. Vidare går utbildningen in på hur man identifierar olika sorters signaler, vad som vanligtvis hindrar en från att agera och hur man framgångsrikt hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel.

arbetsrätt

utbildare: Advokat göran smedberg

Beskrivning

"Arbetsrätt" är en arbetsrättslig intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen, att förstå olika anställningsformer och veta hur du kan hantera besvärliga situationer. 


Utbildningen fokuserar på praktiska inslag som att du ska lära dig göra rätt från början, kunna hantera svåra avsked och veta när du kan omplacera en medarbetare. Utbildningen leds av en av Sveriges ledande advokater inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är skriven till fördel för arbetstagaren, men även du som arbetsgivare har rättigheter!

Coachande ledarskap

utbildare: Anders Lindh 

Beskrivning

Utbildningen "Coachande ledarskap" riktar sig till ledare som vill få en ökad förståelse och engagemang hos sina medarbetare. Du får ta del av forskning kring hur olika generationer ser på motivation, vilka individuella drivkrafter som finns samt hur du kan anpassa din kommunikation utifrån detta för att optimera dina medarbetare. Du får även lära dig en modell för det coachande samtalet och hur du skapar en fungerande coachplan.

Effektiv e-postkommunikation

Utbildare: Mårten Angner

Beskrivning

"Effektiv e-postkommunikation" visar hur du enkelt tar kommandot över mejlen! Lär dig att få ut mer av e-post som kommunikationsverktyg genom tydliga och enkla metoder som effektiviserar gruppkonversationer, skapar struktur i dina meddelanden och visar hur du undviker att e-posten blir en tidstjuv. Oavsett om du är nyanställd eller styrelsens ordförande har du något att vinna på att bli en skickligare kommunikatör.

Excel 2016 - Grundkurs

Utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I "Excel 2016 - Grundkurs" får du lära dig grundläggande funktioner och användbara snabbkommandon i den senaste versionen av kalkylprogrammet Excel. Utbildningen går igenom hur du arbetar med formler, listor, tabeller och diagram samt hur du gör formateringar och utskrifter.


Utbildningen kräver inga förkunskaper i programmet och passar även för användare som har versionen Excel 2013. Fortsätt gärna med "Excel 2016 - Fördjupningskurs". I utbildningen ingår även extramaterial.

Excel 2016 - Fördjupningskurs

utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I "Excel 2016 - Fördjupningskurs" får du fördjupa dina kunskaper i kalkylprogrammet Excel. Utbildningen berör praktiska och användarvänliga funktioner såsom att skapa enhetliga teman genom formateringar, att formatera tal och skapa villkorsstyrd formatering, att använda formler och formelgranskning, att hantera kalkyler genom cellreferens och disposition, att skapa länkar, listor och pivottabeller och många andra användbara tips för att få ut det mesta av Excel.


Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på "Excel 2016 – Grundkurs". Utbildningen passar även för användare som har versionen Excel 2013. I utbildningen ingår även extramaterial.

GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

utbildare: Jesper Kråkhede

Beskrivning

I maj 2018 trädde lagstiftningen om GDPR/Dataskyddsförordningen i kraft och ersätte PUL. I den här utbildningen får du lära dig om de fyra grundprinciperna utifrån ett tekniskt perspektiv. Utbildningen ger dig en bild av hur tekniska lösningar bör struktureras i enlighet med GDPR, grunderna inom säkerhetsarkitektur, uppfyllande av privacy and security by design-kraven och säkerhetsmekanismer som är viktiga för att kunna minska riskerna och därmed underlätta uppfyllandet av GDPR. Genom utbildningen får du råd kring implementeringen av ett arbetssätt som uppfyller kraven över tid, inte bara en gång.


I första hand riktar sig utbildningen till tekniskt ansvariga och den är även lämplig för övriga medarbetare som berörs av GDPR. Utbildningen visar på olika sätt att lösa de tekniska dilemman och krav som behöver uppfyllas och framhåller att företagets juridiskt ansvariga personer är de som i slutänden behöver godkänna att lösningarna uppfyller GDPR.

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

utbildare: Christina Hansson

Beskrivning

Den 25 maj 2018 infördes EU:s dataskyddsförordning - GDPR/DSF. Tillsammans med svensk kompletteringslagstiftning ersätter den dagens personuppgiftslag och personuppgiftsförordning. Datainspektionens föreskrifter upphörde i och med detta.


I den här utbildningen får du lära dig den grundläggande stommen om DSF och om den svenska kompletteringslagstiftningen. Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter. Utbildningen reder ut begrepp och sammanhang kring vad som kan vara personuppgifter, vad behandling innebär, olika undantag från tillämpningen av DSF, den territoriella tillämpningen och vilka personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud är.

Google Analytics - Grundkurs

utbildare: Roger Elverskog

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig hur du med verktyget Google Analytics kan få din hemsida att främja dina affärsmål. Utbildningen visar hur du hittar din webbstatistik och hur du gör för att förstå, analysera och använda informationen till din favör. Genom att granska webbstatistiken får du förståelse för vilka dina kunder är och hur de beter sig på din hemsida, hur kundernas beteende förändras utifrån vilken enhet de surfar från, vilka marknader du bör rikta dig mot och vilka marknadsföringskanaler som kan öka trafiken till din hemsida. Du får även lära dig om konvertering och hur du kan öka konverteringsgraden för att nå dina affärsmål.

Hållbar kommunikation - Chefsutbildning

utbildare: Susanne Fredriksson

Beskrivning

Den svåraste utmaningen ledare har är att kommunicera med sina medarbetare så att budskapet når fram. Den här utbildningen är framtagen för att rusta dig som chef i allt från lönesamtal till förmågan att skapa ökat ansvarstagande hos enskilda medarbetare. Målet med utbildningen är att du ska kunna kommunicera tydligare och utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar engagemang, prestation och resultat.

IT- och informationssäkerhet

utbildare: Jesper Kråkhede

Beskrivning

I denna grundläggande och omfattande utbildning får du lära dig att utveckla ett sunt risktänkande avseende IT- och informationssäkerhet. Utbildningen går igenom utvecklingen i IT-branschen och visar hur hot och tillvägagångssätt har förändrats över tid, lär dig att identifiera olika sorters attacker via mail, telefonsamtal och sms och i verkliga livet genom social engineering.


Du får insikt om hur riktade attacker går till, varför du bör vara försiktig med USB-minnen och liknande föremål, hur du identifierar bedrägliga webbsidor, skapar säkra lösenord och använder tvåfaktorsautentisering samt hur du skyddar datorn, mobilen eller surfplattan vid användande av molntjänster, applikationer och sociala medier.

Lönehantering - Grundkurs

utbildare: Marianne Maupoix-Wedberg

Beskrivning

Utbildningen "Lönehantering - Grundkurs" ger dig grundläggande kunskaper inom lön och arbetsrätt. Du lär dig vilka dokument som behövs innan de anställda kan få sin första lön. Vidare berörs arbetsrättsliga regler avseende anställning, sjuklön och semester samt heltid och deltid med olika sysselsättningsgrad. Du lär dig att beräkna ledigheter, frånvaro, övertid, mertid, OB och arbetsgivaravgifter. Du får även kunskap om skatteavdrag. Efter utbildningen kan du självstän­digt räkna löner av enklare slag.

Medial krishantering

Utbildare: Mattias Tönnheim, Hans Uhrus, Percy Barnevik och Bengt Wahlström

Beskrivning

Det här är en kvalificerad utbildning för dig som är kommunikatör eller senior chef. Utbildningen ger en djup bild av den mediala krishanteringsprocessen, dess strategier och vilka kommunikativa aspekter som är viktiga. Du får lära dig att hantera medierelationer i kris, ta kommando över situationen och hur du får ut ditt budskap.


Utbildare på kursen är några av Sveriges mest erfarna personer inom PR, medieträning och rådgivning vid medialt brådskande kriser. Du kommer att få ta del av seniora chefers empiriska erfarenheter och få lära dig hur du vinner tid när den större delen av journalistkåren jagar dig.

OneNote 2016 - Grundkurs

Utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I "OneNote 2016 - Grundkurs" får du lära dig att arbeta med digitala anteckningar och att samla all information som text, bild och video som kan ingå i ett projekt. I OneNote kan du enkelt integrera andra program såsom Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i programmet och visar hur du kan använda det för att dela anteckningar med andra för gemensamma redigeringar.

Outlook 2016 - Grundkurs

Utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I "Outlook 2016 – Grundkurs" får du lära dig grundläggande funktioner i programmet så som att skriva och svara på e-post, att bifoga filer eller länkar, att skapa kategorier för inkommande e-post och att flagga meddelanden vars innehåll behöver följas upp. Du får tips kring användning av snabbdelar, signaturer och autosvar, hur du skapar regler och att göra-listor i programmet samt hur du kan effektivisera mötesbokning via funktionerna i kalendern. Du får även lära dig att skapa kontaktgrupper, att sortera meddelanden i konversationer och att söka i programmet.


I utbildningen ingår även extramaterial.

PowerPoint 2016 - Grundkurs

utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I "PowerPoint 2016 – Grundkurs" får du lära dig att hantera grundinställningar och vyer i den senaste versionen av presentationsprogrammet PowerPoint. Utbildningen visar hur du kan skapa presentationer och bildspel, skriva och formatera text, infoga och redigera objekt och bilder, skapa punktade och numrerade listor, använda enhetliga mallar och skapa övergångar mellan dina presentationsbilder.


I utbildningen ingår även extramaterial.

PR - Grundkurs

utbildare: Mattias Tönnheim

Beskrivning

PR är kommunikation via icke köpta kanaler. Den som lär sig att effektivt få ut sitt budskap i media utan att annonsera kan öka sin försäljning, bygga sitt varumärke och spara pengar.


Utbildningen går steg för steg igenom hur du arbetar framgångsrikt med PR och gör ditt budskap relevant för de medier du vill figurera i, visar hur du utformar, når ut med och följer upp en pressrelease och vilka andra verktyg och tjänster som du kan välja att använda samt lär ut hur du följer upp kontakter med journalister och mäter resultatet av ditt PR-arbete.


En utbildning för dig som vill lära dig skapa framgångsrik kommunikation på mottagarnas villkor.

Presentationsteknik

Utbildare: Andreas Olsson, Per Furumo, Lena Nordin-Andersson, Birgitta Sjöstrand, Allie Edwardsson, Jörgen Rundgren och Hans Uhrus

Beskrivning

I kursen "Presentationsteknik" lär du dig att kommunicera framgångsrikt med publiken och att skapa funktionella PowerPoint-bildspel. Du får lära dig hur du håller åhöraren alert och hur du får åhöraren att minnas allt du säger och allt du vill få fram med ditt bildstöd. 

Word 2016 - Grundkurs

utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I "Word 2016 - Grundkurs" får du lära dig grunderna i ordbehandlingsprogrammet och ta del av användbara tips och snabbkommandon. Utbildningen går igenom hur du kan arbeta med listor, tabeller, bilder och textredigering såsom formateringar, inställningar för tabbar, indrag och utskrifter, användning av sidhuvud och sidfot samt inställningar för stavningskontroll och autokorrigering. Fortsätt gärna med Word 2016 – Fördjupningskurs.


I utbildningen ingår även extramaterial.

Word 2016 - Fördjupningskurs

Utbildare: Karin Estmark

Beskrivning

I "Word 2016 – Fördjupningskurs" får du fördjupa dina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet. Utbildningen berör praktiska funktioner som att söka och ersätta text, arbeta med sidbrytningar och textflöde, skapa försättsblad, innehållsförteckning och fotnoter, lägga till bokmärken, kommentarer och lösenordsskydd samt utformning av professionella, enhetliga teman och mallar för att få ut det mesta av Word.


I utbildningen ingår även extramaterial.


Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på "Word 2016 – Grundkurs".