bidra med er verksamhets spetskompetens

vi samlar spetskompetens på ett & samma ställe

Vår målgrupp är framförallt baspersonal inom vård och omsorg. De arbetar inom LSS, äldreomsorgen eller annan insats där de varje dag möter människor med olika behov. Kraven på denna målgrupp är hög, Därför vill vi erbjuda möjligheten till grundläggande utbildningsinsatser inom områden som normalt sett kan vara svårt för enskilda vårdgivare att erbjuda genom den egna verksamheten.


Ett sätt för oss att göra detta på är att erbjuda våra kunder att själva gå in i studion och tillsammans med oss producera relevanta för målgruppen utbildningar. Den egna verksamheten sparar en massa tid genom att göra utbildningen tillgänglig 24/7 på webben, man slipper helt enkelt en enorm repetitiv utbildningsinsats som kan omfatta 100-tals medarbetare. Man gör även utbildningen tillgänglig för andra kommunala eller privata verksamheter, som i sin tur kanske bidragit men en annan utbildning som de har spetskompetens inom. En så kallad Win-Win-situation helt enkelt.

sveriges starkaste utbildningskatalog

Många verksamheter runt om i landet besitter olika typer av spetskompetenser. Detta vill vi ta vara på. Idag har vi producerat över 30 utbildningar och det skall bli fler, därför erbjuder vi nu verksamheter inom vård och omsorg en möjlighet att få rabatt på vår tjänst om man kan tänka sig att bidra med utbildningar inom områden där man har en hög kompetens.


Exempel: Kommun A har under många år har satsat på en ledarskapsmodell för baspersonal inom vård & omsorg. Kommun A har lyckats väl med arbetet och har sett en rad positiva effekter av arbetet. Medarbetarna har blivit mer motiverade, sjuktalen har gått ner och alla kvalitésindex slår i taket. Kommun A har byggt upp en unik kunskapsbank som de gärna vill dela med sig av. Kommun A producerar två stycken utbildningar inom ämnet tillsammans med Kunskapsboken där ett par medarbetare med pedagogisk förmåga gått in i Kunskapsbokens studio och gjort ett kanonjobb. De har nu delat med sig av sina erfarenheter till andra verksamheter runt om i landet.


I motpresentation får Kommun A en rabatterad verksamhetslicens som ger tillgång till andra verksamheters erfarenheter inom helt andra områden.

bidra med er verksamhets spetskompetens

Låt andra verksamheter inom vård och omsorg ta del av era erfarenheter inom områden där ni ligger i framkant.

ta del av andra verksamheters spetskompetens

Ta del av andra verksamheters erfarenheter där de ligger i framkant.

kunskapsbokens verksamhetslicens till ett förmånligt pris

Erhåll en verksamhetslicens till ett förmånligt pris som inkluderar samtliga anställda.

Lågaffektivt bemötande med dana hagström

Är detta intressant för er verksamhet? Anmäl intresse